Välkommen till HRF Västerbottens distrikt

HRF är en intresseorganisation partipolitiskt och religiöst obunden.
Inom vårat distrikt finns elva föreningar.
Vi bedriver intressepolitiskt arbete framför allt gentemot landstinget.
Vi tar initiativ till verksamhet för olika grupper av hörselskadade
personer med hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, Meniéres
sjukdom samt för föräldrar till hörselskadade barn.
Vi samordnar och stödjer föreningarnas verksamhet..

Västerbottens Landskapsblomma
Västerbottens Landskapsblomma
  • HRF verkar för full delaktighet
  • Bättre hörselvård
  • Bättre arbetsliv
  • Bättre skola/utbildning
  • Textade TV -program
  • Lokaler med högtalare/hörslinga etc