Så gör du skillnad

”Stödet från HRF är ovärderligt”

"Stöd HRF, för alla hörselskadade barns
skull”, säger Ulrika, mamma till Idun.

snabbt och enkelt

Testa hörseln!

Närsomhelst och varsomhelst!
Alltför många väntar för länge med
att kontrollera sin hörsel. Testa med
vår app, i telefonen eller på webben.

vår vision

Full delaktighet

HRFs vision är ett samhälle där alla
hörselskadade kan leva i full
delaktighet och jämlikhet.

Nyheter

Att leva med dövblindhet är som projektledning på hög nivå. Sarah Remgren är bra på det.

Många gånger under sin uppväxt har Sarah haft svårt att acceptera dövblindheten och alla hinder i samhället. Till sin hjälp tar hon humor.

Annonser