Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) vill stärka patientens ställning inom hörselvården

Vid årsmötet för Hörselskadades distrikt i Stockholms län den 22 april höll Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin ett anförande om landstingets hörselvård. Hon ansvarar också för politikområdena funktionsnedsättning och rehabilitering.

Distriktets ordförande Agneta Österman avtackar Ella Bohlin
Distriktets ordförande Agneta Österman avtackar Ella Bohlin

Ella Bohlin lyfte fram att Alliansen som regerat i Stockholms läns landsting sedan 2006 har infört två reformer inom hörselvården, att välja Fritt val av hjälpmedel och Vårdval för primär hörselrehabilitering. Högst på dagordningen från början var att korta köerna. Reformerna har inte alltid fungerat bra. Därför är det viktigt att anmäla problem till Patientnämnden som är ett viktigt instrument för uppföljning. De flesta anmälningar leder också till åtgärder.

Ett viktigt sätt att mäta kvalitet inom hörselvården är att mäta patienternas nöjdhet vilket landstinget gör regelbundet. Ella Bohlin framförde att nöjdheten har ökat och har stabiliserats kring 95 procent inom den primära hörselvården.

Det är centralt att patienter ska kunna göra upplysta val betonade Ella Bohlin. För att kunna göra detta finns det förbättringsområden såsom öppna jämförelser om priser och kvalitet. Hon kommer till exempel att ge uppdrag till förvaltningen att ta fram neutralt och sakligt informationsmaterial. Det ska kunna vara lätt att jämföra alternativ via hemsidor så som det till exempel fungerar vid val av förskoleplats i Stockholms stad.

Landstinget ska införa vite om en mottagning inte lever upp till kvalitetskraven. Det ska också införas landstingsdrivna mottagningar.

Landstingets hjälpmedelspolicy ska revideras under året och där framhöll Ella Bohlin att de ska prioritera jämlik behandling för patienter oavsett vårdgivare. Beslutsstödet för patienten ska stärkas och policyn ska tillämpas av förskrivaren under hela vårdkedjan, dvs. också innan förskrivning av hjälpmedel sker. Patienter ska också i större grad kunna vara delaktiga i sina egna rehabiliteringsplaner.

Landstingsrådet Ella Bohlin betonade att det är viktigt med en dialog med patientföreningar och uppskattade att hon bjudits in till Hörselskadades distrikt i Stockholms län.

2015-04-23

 

Välkommen till oss
och våra 17 föreningar i Stockholms län!

De lokala föreningarna finns i Botkyrka-Salem, Haninge, Huddinge, Järfälla-Upplands Bro, Lidingö, Nacka-Värmdö, Norrtälje, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, Solna-Sundbyberg, Stockholm, Södertälje, och Täby med omnejd.

Intresseföreningar är Cochlea Implantat-föreningen, HYViS (yrkesverksam ålder), Menière-föreningen, Tinnitusföreningen och ÖFL (ljudöverkänsliga).