Engagemang och nya idéer

Ett 50-tal deltagare från distriktets föreningar samlades en söndag i augusti för avstamp inför hösten.

Yvet Martin föreläste om ljudmiljö
Yvet Martin föreläste om ljudmiljö

Programmet innehöll utveckling av det ideella engagemanget, organisationsutveckling, föreläsning om ljudmiljö, distriktets kampanj ”Ljudmiljön i förskolan”, hörselveckan samt information om förbundskongressen med tema ” Stark, synlig, hörselsmart!”.
Akustikern Yvet Martin föreläste om ljudmiljö och varför det är så viktigt att maskera lågfrekvent buller som genereras av fläktar, lysrör med mera. För att en akustiker ska anlitas måste kommunen eller skolan själva begära detta. Tyvärr är anpassningar till en bra ljudmiljö ofta en fråga om pengar.
Vad innebär en dålig ljudmiljö på en förskola? Det är viktigt att barn som ännu inte utvecklat sitt språk kan göra sig hörda och förstådda. Barnen kan få svårare med inlärning och socialt beteende kan påverkas i negativ riktning. Lika viktigt är det att personalen kan kommunicera med barnen. Följderna av dålig ljudmiljö kan orsaka stress, koncentrationssvårigheter och sjukskrivningar.

2015-09-02

 

Välkommen till oss
och våra 17 föreningar i Stockholms län!

De lokala föreningarna finns i Botkyrka-Salem, Haninge, Huddinge, Järfälla-Upplands Bro, Lidingö, Nacka-Värmdö, Norrtälje, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, Solna-Sundbyberg, Stockholm, Södertälje, och Täby med omnejd.

Intresseföreningar är Cochlea Implantat-föreningen, HYViS (yrkesverksam ålder), Menière-föreningen, Tinnitusföreningen och ÖFL (ljudöverkänsliga).