Vi vill leva i full delaktighet

Vi är en bra bit över en miljon människor i Sverige som hör dåligt och många av oss bor i Stockholm.

Foto: Joe Sundelin
Välkommen som medlem i Hörselskadades förening i Stockholm du också!
Foto: Joe Sundelin

Vi är en förening där alla är välkomna, oavsett om du har nedsatt hörsel, cochlea-implantat, menières sjukdom, tinnitus, är ljudöverkänslig, anhörig eller förälder till ett hörselskadat barn.

Hos oss hittar du ett lokalt engagemang för ett Stockholm där vi alla kan vara delaktiga. Vi har aktiviteter för dig som vill träffa andra med hörselnedsättning och vi vill stärka dig genom att hålla dig uppdaterad med aktuell information om lokala hörselfrågor.

Vi är en del av Hörselskadades Riksförbund och du hittar oss i Hägersten. Läs mer om vad du får om du blir medlem i vår förening.