Medlem i HRF

HRF är hörselskadades egen intresseorganisation – en organisation för dig som har någon grad av hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och/eller ljudöverkänslighet. HRF är också till för dig som är anhörig, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.
Välkommen som medlem i HRF!

Fyll i din medlemsansökan här »


Varför ska du bli medlem i HRF? Det finns många goda skäl – här är några av dem:

Ett viktigt stöd

Att bli medlem är ett bra sätt att stödja HRFs arbete för bättre villkor för alla med olika typer av hörselskador. Genom medlemskapet bidrar du till att skapa ett tillgängligt samhälle, med vård, stöd och hjälpmedel efter behov, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
Läs mer om HRF

En tidning som angår dig

Bli medlem, så får du tidskriften Auris – åtta nummer fullmatade nummer per år, med nyheter och reportage om forskning, teknisk utveckling, samhällspolitik, rättigheter och möjligheter, HRFs arbete samt intressanta personporträtt.
Till Tidningen Auris

Aktuell information

Som medlem kan du vända dig till HRF för att information i olika frågor, samt få stöd och råd om din personliga situation. HRFs informationstjänst Hörsellinjen svarar på dina frågor och kan sätta dig i kontakt med sakkunniga vid behov.
Till Hörsellinjen.se

Juridiskt stöd

Om du är medlem i HRF kan du få juridisk rådgivning och stöd i socialförsäkringsfrågor. Kontakta i så fall Hörsellinjen, som kan förmedla kontakt med HRFs jurist.
Till Hörsellinjen.se

I gott sällskap

Som medlem i en förening kan du träffa andra i samma situation, och få tips, stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter. Här kan du umgås under tillgängliga former, med andra som vet hur det är att ha en hörselskada.
Hitta din HRF-förening

Möjlighet att påverka

Vill du engagera dig aktivt i arbetet för att förbättra hörselskadades villkor? Som medlem i HRF är du välkommen att vara med och driva olika viktiga frågor, bland annat genom att påverka beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
Läs mer om HRFs intressepolitiska arbete

Rabatter och förmåner

Som medlem i HRF får du tillgång till en rad olika förmånliga erbjudanden och rabatter.
Läs mer om HRFs medlemsförmåner

Annonser