Välkommen till vår förening!

Antalet hörselskadade i Sverige ökar och är idag över 1 miljon. Föreningen i Lund bildades 1933 och har ca 330 medlemmar mellan 5 och 95 år, varav hälften är i yrkesverksam ålder.

Vi bevakar och driver hörselfrågor i Lunds kommun samt i grannkommunerna Eslöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Vi har föreningslokal på Skansvägen 5 och där finns hörselslinga.

Vi säljer batterier till din hörapparat. Kom med du också och träffa andra i din egen situation och hjälp till att påverka för en bättre tillgänglighet för oss alla! Anhöriga är alltid välkomna att deltaga!