Välkommen till Hörselskadades förening i Borås!

Vi är en ideell och partipolitisk obunden förening för hörselskadade och andra som stöder dess arbete.
Föreningen bildades 1930 och tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är en del av Hörselskadades Riksförbund.

Föreningens verksamhet har dels en social sida och dels en intressepolitisk sida.

Till den sociala sidan hör att ordna möten och utflykter, till den intressepolitiska att bevaka hörselfrågor i kommuner och regionen samt genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett tillgängligt och samtalsvänligt samhälle.