Vi vill ha god hörselvård och bra ljudmiljö

Hörselskadades distrikt i Stockholms län jobbar med frågor som rör hörsel och ljud. Vår vision är att personer med hörselrelaterade problem såsom hörselnedsättningar, tinnitus, ljudöverkänslighet och Menières sjukdom ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver frågan om en god hörselvård och en bra ljudmiljö. I Stockholms län finns 209 000 personer (16-110 år) med hörselnedsättning som påverkar deras dagliga liv. Vi arbetar till exempel för att den enskildes behov av rehabilitering ska vara vägledande och att hörapparat och andra hörhjälpmedel inte ska belasta den egna ekonomin.

En bra ljudmiljö är också bra för alla! Vi vill att Stockholmsområdet ska bli mindre bullrigt. Speciellt i utsatta områden som skolan, restauranger/kaféer och trafik. Vill du förändra din egen och andras livssituation är du välkommen att engagera dig hos oss.