Torsdagsaktionen byter namn till Tisdagsaktionen – och sätter fokus på riksdagen

Nu byter Torsdagsaktionen namn till Tisdagsaktionen! Från och med den 18 mars samlas HRF och övriga funktionshinderrörelsen på Mynttorget, för att möta riksdagsledamöter på väg till utskottsmöten.
– Vi ska påverka så att det viktiga lagförslaget mot otillgänglighet blir bättre, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Så här ser det ut på Mynttorget, vid riksdagshuset i Stockholm.Så här ser det ut på Mynttorget, vid riksdagshuset i Stockholm.På måndagen presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering i diskrimineringslagen. Det här var en viktig framgång för funktionshinderrörelsen och den så kallade Torsdagsaktionen.

I dag, tisdag, träffades representanter för de organisationer som ingår i Torsdagsaktionen för att diskutera det nya lagförslaget. Det beslutades då att organisationerna ska fortsätta driva frågan under namnet "Tisdagsaktionen", och flytta de veckovisa manifestationerna till tisdagar, på Mynttorget utanför riksdagen.

Nu sätter vi fokus på riksdagen

– Nu riktar vi in oss på att påverka riksdagens ledamöter. Därför ska vi vara på plats och prata med ledamöterna när de är på väg till alla de utskottssammanträden som äger rum på tisdagar, förklarar Jan-Peter Strömgren.
– Målet är att ett viktigt lagförslag ska bli ännu bättre. Nu gäller det att få riksdagen på vår sida.

Lagförslaget behöver bli bättre

Vad är det då som ska bli bättre? Ja, funktionshinderrörelsen är överens om att det är positivt att regeringen äntligen har lagt ett lagförslag som slår fast att tillgänglighet är en rättighet. Men samtidigt är HRF och flera andra organisationer kritiska till att regeringen föreslår att diskrimineringsförbudet inte ska gälla företag med färre än tio anställda.

Det står också klart att det blir svårt att driva diskrimineringsärenden inom områden där det inte redan finns tydlig lagstiftning om tillgänglighet. Till exempel kan det bli svårt att driva krav på teleslinga i lokaler, om de inte är nybyggda.

Annonser