Pressmeddelande

Låga ersättningar hotar kvaliteten på vårdval i Östergötland

Tydliga regler skapar goda förutsättningar när Östergötland inför vårdval inom hörselvården den 1 oktober. Men ersättningarna till vårdgivarna är alldeles för låga, konstaterar Hörselskadades Riksförbund (HRF):
– Det kan få allvarliga följder för vårdkvaliteten, varnar Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande.

HRF har under året haft en bra dialog med landstinget om utformningen av det nya vårdvalsystemet. HRF har pekat på de brister som finns i andra landsting med vårdval, där enskilda hörselskadade har drabbats. Och landstinget har tagit till sig synpunkterna. Det nya regelverket i Östergötland är tydligare och starkare än i andra delar av landet.
Men ersättningarna till de företag som ska utföra hörselvård på landstingets uppdrag har satts alldeles för lågt, anser HRF.

– Det är förvånande att landstinget väljer att riskera vårdkvaliteten på det här sättet, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande.
– I andra delar av landet har vi sett hur audionomer har tvingats skynda på hörapparatutprovningar för att det inte ska bli för dyrt för företaget.

En normal, okomplicerad utprovning av hörapparater kräver 3–4 besök. Det ska hinnas med en behovsanalys, flera olika hörselmätningar samt flera återbesök med justeringar av hörapparatens inställningar och däremellan möjlighet att under en tid prova hörapparaten i olika vardagsmiljöer.
– Ersättningsnivåerna i Östergötland kan omöjligen täcka in allt detta. Och självklart kommer det att påverka kvaliteten, säger Jan-Peter Strömgren.

Vårdval inom hörselvården innebär att den som behöver hörapparat kan vända sig till olika privata hörselföretag som är auktoriserade av landstinget, och det är landstingets patientavgifter som gäller. Genom att ha flera vårdgivare kan väntetiderna bli kortare.

För kommentarer kontakta:

Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande: 073–917 55 28
Susanna Ahlström, HRF Östergötland: 070–882 81 53

Mer information:

Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef: 070–536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Annonser